Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z ważnym dla frankowiczów pytaniem.
 
Chodzi o jednoznaczne określenie przez Sąd Najwyższy zasad, według których bank i kredytobiorca powinni się rozliczyć w przypadku uznania umowy kredytu frankowego za nieważną.
 
Obecnie w orzecznictwie sądów powszechnych konkurują ze sobą dwie koncepcje: 1/ teoria salda i 2/ teoria dwóch kondykcji.
 
Zasadą jest, że w przypadku gdy sąd uznaje umowę kredytu za nieważną strony muszą zwrócić sobie to co wzajemnie świadczyły. Oznacz to, że bank musi zwrócić kredytobiorcy spłacone przez niego raty i inne opłaty, zaś kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu bankowi otrzymanej kwoty kredytu. O wzajemnym stosunku ww. roszczeń mówią właśnie teoria salda i teoria dwóch kondykcji.
 
W skrócie, teoria dwóch kondykcji polega na tym, że w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu po każdej ze stron powstaje niezależne roszczenie względem drugiej strony o zwrot świadczenia nienależnego. I tak, w przypadku ustalenia nieważności kredytu opiewającego na kwotę np. 300 tys. zł, kredytobiorca który dotychczas spłacił kwotę 200 tys. zł, może żądać od banku zwrotu kwoty 200 tys. zł, zaś bank może żądać od kredytobiorcy zwrotu kwoty kredytu tj., 300 tys. zł. Każdej ze stron przysługuje niezależne roszczenie względem drugiej. Oznacza to, że kredytobiorca może pozwać bank o zwrot 200 tys. zł mimo, że nie zwrócił jeszcze bankowi kwoty kredytu. W jaki sposób nastąpi natomiast ostateczne rozliczenie między stronami czy przez potrącenie czy poprzez wzajemną spłatę, jest już sprawą samych stron i pozostaje poza zainteresowaniem sądu.
 
Natomiast, zgodnie z teorią salda, w powyższym przypadku, kredytobiorca nie mógłby jeszcze żądać od banku jakiejkolwiek spłaconej na jego rzecz kwoty, bowiem nie spłacił jeszcze kwoty którą otrzymał od banku tytułem kredytu. Żądanie pozwu o zapłatę byłoby oddalone. Gdyby sytuacja była odwrotna, tj. gdyby bank otrzymał dotychczas więcej niż wypłacił kredytobiorcy, to dopiero wówczas kredytobiorca mógłby żądać od banku nadwyżki ponad otrzymany kredyt. W tym wypadku, sąd - naszym zdaniem bezpodstawnie - dokonuje rozliczenia wzajemnych roszczeń stron.
 
Stosowanie teorii salda jest pozbawione podstawy prawnej. Przepisy prawa polskiego wykluczają bowiem możliwość jej stosowania na rzecz teorii dwóch kondykcji.
 

W obu sytuacjach kredytobiorca oczywiście ostatecznie zwraca bankowi tylko tyle ile od niego otrzymał. W każdym z powyższych przypadków umowa jest bowiem uznana za nieważną. Opisane teorie dotyczą wyłącznie sposobu rozliczenia stron nieważnej czynności.

 

Od początku zajmowania się problematyką kredytów frankowych, podobnie jak Rzecznik Finansowy, jesteśmy zwolennikami, jedynej słusznej, teorii dwóch kondykcji. Działając w interesie naszych Klientów mamy jednakże na uwadze ww. rozbieżności w orzecznictwie, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzonych przez nas procesach. ️
 
Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w tej sprawie, które znaczenie uprości dochodzenie roszczeń przez frankowiczów.
 
Link do komunikatu Rzecznika Finansowego:
 
06 lipca 2023
Nieważność spłaconego kredytu "frankowego" dawnego Polbanku! W dniu 4 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy
13 czerwca 2023
Kolejna sprawa "frankowa" rozstrzygnięta w 10 miesięcy od złożenia pozwu! Umowa kredytu Nordea-Habitat z

Aktualności

23 października 2020
Rzecznik Finansowy pyta Sąd Najwyższy o teorię salda
Kancelaria Radcy Prawnego Oskar Lipiński
Znajdź nas na:
 

kredyty frankowe / prawo bankowe

spory sądowe / doradztwo prawne dla biznesu

 

06 lipca 2023
Nieważność spłaconego kredytu "frankowego" dawnego Polbanku! W dniu 4 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy
13 czerwca 2023
Kolejna sprawa "frankowa" rozstrzygnięta w 10 miesięcy od złożenia pozwu! Umowa kredytu Nordea-Habitat z

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Kancelaria Radcy Prawnego Oskar Lipiński

ul. Mokotowska 51/53 lok. 44, 00-542 Warszawa

tel: +48 (22) 428 29 14

e-mail: kancelaria@lipinskilegal.pl

Copyright by Kancelaria Radcy Prawnego Oskar Lipiński