Copyright by Kancelaria Radcy Prawnego Oskar Lipiński

Kancelaria Radcy Prawnego Oskar Lipiński

ul. Mokotowska 51/53 lok. 44, 00-542 Warszawa

tel: +48 (22) 428 29 14

e-mail: kancelaria@lipinskilegal.pl

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

10 listopada 2022
Nieważność "odziedziczonego" i spłaconego w całości kredytu frankowego zaciągniętego w Banku BPH. W dniu
14 października 2022
Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnia nasze zażalenie na postanowienie o zawieszeniu procesu ws. "frankowej".

kredyty frankowe / prawo bankowe

spory sądowe / doradztwo prawne dla biznesu

 

Znajdź nas na:
 
Kancelaria Radcy Prawnego Oskar Lipiński
Urząd KNF ostrzega przed ryzykiem związanym z kryptowalutami
14 stycznia 2021

Aktualności

10 listopada 2022
Nieważność "odziedziczonego" i spłaconego w całości kredytu frankowego zaciągniętego w Banku BPH. W dniu
14 października 2022
Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnia nasze zażalenie na postanowienie o zawieszeniu procesu ws. "frankowej".

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał ostrzeżenie o ryzykach związanych z nabywaniem oraz obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami). Materiał UKNF, poza opisaniem ryzyka po stronie inwestorów, zawiera również bardzo ogólne wyjaśnienie zasadniczych zagadnień związanych z funkcjonowaniem i inwestowaniem w rynek kryptowalut i kryptoaktywów.

 

Urząd KNF w opublikowanym materiale szczególności podkreśla, że:

- rynek kryptowalut i kryptowaktywów, jest rynkiem nieuregulowanym, szczególnie podatnym na występowanie różnego rodzaju nieprawidłowości,

- KNF na żadnym etapie nie sprawuje bezpośredniego nadzoru nad działalnością związaną wprost z emisją oraz obrotem kryptoaktywami i kryptowalutami,

- brak jest szczegółowych i systemowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo inwestorów rynku kryptowalut i kryptoaktywów oraz ułatwiających im ewentualne dochodzenie roszczeń od nierzetelnych przedsiębiorców,

- inwestowanie w kryptowaluty i kryptoaktywa wiąże się z wysokim ryzykiem,

- na rynku kryptowalut i kryptoaktywów istnieją ograniczone możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków,

- należy inwestować tylko w zrozumiałe aktywa, dywersyfikując ryzyko.

 

Jak zauważa UKNF, szczególnie istotne z punktu widzenia dochodzenia przez inwestorów ewentualnych roszczeń od podmiotów działających na rynku kryptowalut i kryptoaktywów jest ryzyko związane z brakiem mechanizmów zabezpieczających zainwestowane środki. W przeciwieństwie do instytucji działających na rynku regulowanym i nadzorowanym przez KNF (np. podmiotów sektora bankowego i ubezpieczeniowego, TFI etc.) podmioty działające na rynku kryptowalut i kryptoaktywów nie podlegają chociażby przepisom zobowiązującym je do zachowania adekwatnych wymogów kapitałowych czy też przepisom przewidującym system gwarantowania depozytów. Oznacza to, że w przypadku upadłości lub innych problemów podmiotu rynku kryptowalut i kryptoaktywów, inwestor może nie odzyskać całości lub części zainwestowanych środków.

 

Pamiętać również należy, że podmioty rynku kryptowalut i kryptoaktywów mogą działać poza terytorium Polski, a nawet Unii Europejskiej. Często podmioty takie zlokalizowane są w tzw. rajach podatkowych. Może to powodować, że w relacji inwestor-podmiot rynku znajdzie zastosowanie prawo obcego państwa. Ponadto, może to oznaczać, że właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu będzie organ sądowy zlokalizowany w innym kraju. Wszystko to może poważnie utrudnić, a czasem nawet uniemożliwić dochodzenie roszczeń przez inwestorów.

 

Warto również pamiętać, że na rynku kryptowalut i kryptoaktywów może dochodzić do działań niezgodnych z prawem, wśród których do najpopularniejszych można zaliczyć m.in. tworzenie piramid finansowych, a także działania polegające na wprowadzaniu potencjalnych inwestorów w błąd poprzez informowanie ich o rzekomym nadzorze ze strony KNF nad transakcjami kupna lub sprzedaży kryptowalut.

 

Inwestowanie w rynek kryptowalut i kryptoaktywów staje się coraz bardziej popularne, w szczególności w obliczu panujących obecnie niskich stóp procentowych. Jak wynika m.in. z ostrzeżenia UKNF inwestowanie w rynek kryptowalut i kryptoaktywów wiąże się wieloma ryzykami, w szczególności dla osób mniej zorientowanych w jego tematyce. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że dla bezpieczeństwa inwestorów, rynek kryptowalut i kryptoaktywów zostanie kompleksowo uregulowany i oddany pod nadzór organów państwowych, zanim dojdzie do ewentualnych, znanych już przecież historii rynku finansowego w Polsce, afer na wielką skalę z długą listą poszkodowanych.

 

Źródło i pełna treść ostrzeżenia UKNF:
https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=72242&p_id=18